Meer weten

Op deze pagina vindt u meer informatie over het doel van de organisatie, hoe je lid kan worden en de verschillende soorten activiteiten die we organiseren.

Over WW-Niezo

Je hebt je partner verloren...... Plots, door een ongeval, na een ziekte. Je hebt het gevoel helemaal alleen te staan.

Daarom willen we je laten kennismaken met onze vereniging: WW-NIEZO.

WW-NIEZO is één van de vier regionale afdelingen in Limburg van WW.
WW staat voor "Vereniging weduwen en weduwnaars vzw". Het is een vereniging die nationaal gestructureerd is.
Niezo staat voor nieuw evenwicht zoeken(de).

Wij zijn géén huwelijks- of relatiebureau.

Lotgenoten kunnen soms wel helpen. Hun mening en beleving kunnen getoetst worden aan de eigen ervaringen. Al 'toetsend' vindt men (h)erkenning van de eigen moeilijkheden, men voelt zich gesteund, minder alleen.

Sommigen zoeken in lotgenoten vooral een model om zich aan op te trekken, om te kijken hoe anderen de draad terug opnemen.
Samen verdriet verwerken kan een steun zijn voor jezelf maar ook voor je kinderen.

Daarom organiseren we ook activiteiten waar de kinderen kunnen aan deelnemen.

Lid worden

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 25 euro (vanaf 1 januari 2016) Daarvoor krijg je:

Activiteiten

We organiseren regelmatige ontmoetingsavonden die enkel toegankelijk zijn voor weduwen en weduwnaar. Daarnaast organiseren we eveneens activiteiten die ook toegankelijk zijn voor kinderen, familie en vrienden zoals:

Op onze Nieuws en Activiteiten pagina is de lijst van activiteiten beschikbaar.


website info

© 2005-2019 WW-NIEZO (wwniezo@gmail.com). WW-Niezo is een Vereniging van Weduwen en Weduwnaars in Limburg. Ontwerp website ontleend aan Andreas Viklund.